rapportage-advies

Vertelt uw maandrapportage precies wat u wilt weten? Laat het projectvoorstel zien waar de risico’s voor uw onderneming liggen? Helpt die marktanalyse u wel bij het nemen van de juiste beslissingen?

10pfennig

De belangrijkste cijfers rollen maandelijks wel uit het managementinformatiesysteem, maar hoe maak je daar daadwerkelijk managementinformatie van? Samen onderzoeken we wat de beste vorm en inhoud van bijvoorbeeld uw maandrapportage of kwartaaloverzicht is.

Met een uitgekiende combinatie van tekst, tabel en grafiek is de belangrijkste informatie in één oogopslag inzichtelijk, met als resultaat:

  • een maandrapportage die u precies vertelt wat u moet weten
  • een SWOT-analyse die het inzicht verdiept en het denkproces naar oplossingen leidt
  • een dashboard dat in één oogopslag inzicht geeft in alle relevante afwijkingen en ontwikkelingen